Konsulenter til Resource Management Competence Center

- Implementering og drift af CPHs nye planlægningsløsning

CPH er ved at opbygge et kompetencecenter, som skal bistå med at implementere og derefter forvalte en ressource management-løsning gældende for den operationelle del af lufthavnen, hvilket udgør ca. 1.500 medarbejdere fordelt på 11 separate forretningsenheder. Du får en unik mulighed for at præge kompetencecentret i dets formering og i høj grad både præge funktionen samt egne opgaver.

Opbygning og drift af kompetencecenter

I opstartsfasen skal du medvirke til implementering af resource management-løsningen. Her deltager kompetencecentret aktivt med at indarbejde de nye processer og deraf arbejdsgange. Implementering sker i samarbejde med den nuværende projektgruppe og leverandøren af resource systemet. Efterhånden som implementeringen skrider frem, vil kompetencecentret få flere og flere opgaver som relaterer sig til den daglige forvaltning af løsningen, samt de både it- og forretningsmæssige krav og processer omkring det.

Under implementeringen vil nogle af dine opgaver have karakter af nedenstående:

 

 • Sikre forankring af løsningen i forretningsenhederne
 • Foretage og facilitere test af den nye løsning
 • Skabe netværk og relationer blandt planlæggere og øvrige interessenter
 • Indgå i tæt samarbejde med leverandøren for at sikre den bedste løsning
 • Udarbejde dokumentation til brug for planlæggere og afholde workshops i den nye løsning

 

Under forvaltning af løsningen vil nogle af dine opgaver have karakter af nedenstående:

 

 • Support og løbende uddannelse af alle brugere
 • Sikre løsningens konsistens og have overblik over den kørende løsnings indhold, herunder opdateret dokumentation
 • Tilrette konfigurationen og evt. kravstille ny funktionalitet
 • Dokumentere og udbrede ny funktionalitet
 • Gatekeeper for prioritering af indkomne fejl og ønsker til løsningen
 • Løbende bidrag til optimering af løsningens brug

 

Praktiker med solid ERP erfaring, forretningsforståelse og stærke personlige egenskaber

Du skal trives med en stor berøringsflade, og du skal kunne begå dig på alle niveauer af organisationen. Som person er du udadvendt, netværksorienteret og pragmatisk men evner samtidig at holde skarpt fokus på komplekse projekter og systemer. Du evner at holde mange bolde i luften samtidig og trives med stort driftsmæssigt ansvar. Samtidig ser også udfordringer i implementering og løbende forbedring af ERP løsningen.

Din baggrund kan være forskelligartet, men du har formentlig:

 

 • Solid erfaring med at forvalte komplekse it-løsninger eller har erfaring som forretningskonsulent, hvor du har evnet at koble it, organisation og processer sammen
 • Særdeles god indsigt i et eller flere relevante ERP (eller lignende) systemer
 • Flydende engelsk- og danskkundskaber i både tale og skrift
 • En mellemlang, teknisk eller it-orienteret uddannelse som diplomingeniør, datamatiker eller lignende. Alternativt har du en merkantil baggrund

 

Dog er den rette erfaring og personprofil vigtigere end den specifikke uddannelsesretning.

Om afdelingen

Resource Management Competence Center-løsningen skal bistå alle operationelle dele af CPH i planlægningsprocessen, således at ressourcer og processer bruges bedst muligt og i ønsket om at blive en endnu bedre lufthavn. Kompetencecentret kommer til at bestå af 3 dedikerede medarbejdere, som kommer til at indgå i implementeringsprojektet og sidenhen bliver en del af vores faste stabe.

I denne rekruttering samarbejder CPH med Husum Search & Rekruttering. For mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kristian Husum på kh@husumsearch.dk eller telefon 29 89 41 09. Send din ansøgning og cv direkte til kh@husumsearch.dk, mærket ”Konsulent til RMCC”.