Adm. Direktør til brancheorganisation

Særdeles alsidig rolle i vigtig brancheorganisation med betydeligt potentiale for at styrke sin gennemslagskraft. Organisationen er i en spændende udvikling, og som led i et planlagt generationsskifte, er der nu mulighed for en visionær direktør at videreudvikle DOFK strategisk og organisatorisk.

Stillingen

DOFK er arbejdsgiver- og brancheorganisation for mere end 2200 selvstændige frisører og kosmetikere i Danmark og er dermed den største og mest betydningsfulde fagorganisation indenfor sit felt. DOFK arbejder hver dag for at medlemmerne får de bedste vilkår for at drive salon på ordentlig og bæredygtig vis. Med et stærkt medlemsdemokratisk fundament, spiller DOFK en aktiv rolle – både på branchepolitisk niveau og i forhold til varetagelse af fagets interesser i samfundet.

Kerneydelsen for DOFK er rådgivning og støtte af medlemmerne fra juridisk, fagligt og driftsmæssigt perspektiv samt med ledelses- og faguddannelsesmæssige tilbud. Herudover fungerer DOFK som politisk talerør og brancheorganisation for de små selvstændige frisører og kosmetikere.

DOFK er en demokratisk brancheforening, som er dybt forankret i lokale frisørlaug på tværs af hele landet og med en engageret og dygtig bestyrelse. Organisationens mere end 2200 medlemmer – som repræsenterer små og mellemstore salonejere – er i hyppig dialog med foreningen og har store forventninger til denne. DOFK er medlem af både SMVdanmark og SAMA under DA.

Aktuelt er DOFK repræsenteret på 5 lokationer over hele landet, men som led i den organisatoriske konsolidering og fremtidssikring, bliver der fremover 2 lokationer: det primære sekretariat i Håndværkets Hus på Islands Brygge samt et afdelingskontor i Randers. Dette medfører også en forenkling af organisationsstrukturen og styrkelse af organisationens slagkraft. DOFK har aktuelt omkring 15 ansatte, som omfatter både faglige konsulenter, økonomi- og administration samt fagets uddannelse.

Som Direktør for DOFK får du det fulde ansvar for at styre organisationen succesfuldt ind i den næste fase. Sammen med den valgte formand og bestyrelsen skal du videreudvikle strategien både i forhold til medlemmerne direkte og som brancheorganisation. Du skal på den korte bane samle medarbejderne omkring den nye organisation og de nye måder at arbejde på. Og så skal du være en synlig og relations skabende direktør overfor medlemmerne – en direktør, som sikrer at DOFK er en altid relevant, værditilførende og uomgængelig fagorganisation for frisører og kosmetikere i Danmark.

Ansvarsområderne i stillingen omfatter bl.a.:

 • Daglig såvel som strategisk ledelse af organisationen DOFK i samarbejde med den fuldtidsarbejdende formand
 • Sikre at medlemmerne høres og inddrages i udviklingen af foreningens tilbud således at alle medlemmer føler ejerskab og engagement i DOFK
 • Styrkelse af medlemstallet i DOFK – sikre at medlemskab af DOFK opleves som et selvfølgeligt og utvetydigt værditilførende tilvalg for enhver selvstændig frisør og kosmetiker
 • Økonomisk ansvar for DOFK, herunder varetagelse af ansvaret for diverse besiddelser og strategiske samarbejder og partnerskaber
 • Sekretariatsbetjening af hovedbestyrelsen
 • Varetage interesserne for DOFKs medlemmer i forskellige branchefora.
 • Deltage i overenskomstforhandlinger og derigennem varetage arbejdsgiveransvaret
 • Medvirke til at udbyde, udvikle og udbygge et konkurrencefremmende og inspirerende kursuskatalog
 • Styrke synligheden af DOFK i offentligheden gennem alt fra public affairs initiativer til strategisk tilstedeværelse på sociale medier og udvalgte partnerskaber

Kandidatprofil

Der kan være flere forskellige indgangsvinkler til stillingen – dit personlige lederskab og viljen til at gå ind i rollen som direktør i DOFK er nok de væsentligste forudsætninger. Erfaringsmæssigt har du en relevant og relativt bred ledelsesmæssig erfaring. Måske for bordenden i en mindre virksomhed eller organisation. Eller som tungere mellemleder i en større organisation og hvor du nu er klar til at få det fulde ansvar. Du ved hvad det vil sige at arbejde indenfor en servicebranche eller et servicefag – så du forstår dig på virkeligheden for DOFKs medlemmer. Måske har du arbejdet i en medlemsejet / medlemsstyret organisation og derigennem fået forståelse for hvordan man samarbejder godt med en engageret ejerkreds og bestyrelse.

Din uddannelsesmæssige baggrund er mindre vigtig, end de erfaringer du har opnået. Dog skal du naturligvis have tilstrækkelig økonomisk og ledelsesmæssig indsigt til at kunne varetage direktør-ansvaret for en organisation som DOFK.

Som person er du:

 • En synlig og samlende figur, der evner at få en organisation i samme retning
 • Hands-on i din tilgang til ledelse og god til at se hvornår og hvordan du skal gå ind i en sag uden at du tager ansvaret fra den enkelte
 • Empatisk og rolig, men alligevel tydelig
 • Struktureret og handlekraftig i et omfang, der flytter organisationen fremad og retningsstabilt får eksekveret strategien
 • En, der smøger ærmerne op og går forrest i sit lederskab af organisationen og som derigennem i øjenhøjde kan repræsentere medlemmerne, der alle er små / mindre selvstændige erhvervsdrivende indenfor et udpræget servicefag
 • En dygtig kommunikator især overfor medlemmerne og medarbejderne men selvfølgelig også i relation til branchepolitiske interessenter, det politiske niveau og medier
 • Visionær og i stand til at udvikle og implementere en relevant og fremadskuende strategi, der giver værdi for medlemmerne og cementerer DOFK som den synlige og værditilførende brancheorganisation
 • Kommercielt kreativ, partnerskabsorienteret og i stand til at finde utraditionelle måder at skabe konkret værdi for medlemmerne.

Interesseret?

Husum Search, en del af AIKON Partners bistår DOFK med denne rekruttering. Hvis du har interesse i stillingen eller har spørgsmål, er du velkommen til i fortrolighed at kontakte Maria Heeschen på maria.heeschen@aikonpartners.com / 31 45 39 61 eller Kristian Husum på kristian@husumsearch.dk / 29 89 41 09. Ansøgningsfrist 1. september.

Læs i øvrigt mere om DOFK på: https://DOFK.dk/

Scroll to Top
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.