Databeskyttelsesjurist

Med eksponering til bestyrelse og direktion får du her en spændende mulighed for at være med til at præge retningen for databeskyttelse og informationssikkerhed i IT-systemer af stor betydning for det danske samfund. Oplagt mulighed for cand.jur. eller cand.merc.jur, med erfaring indenfor informationssikkerhed/databeskyttelse, god forståelse for komplekse IT-systemer og lyst til en selvstændig rolle i et dygtigt IT-hus med stærk kultur og gode rammer og vilkår.

Stillingen

KOMBIT har ansvaret for at indkøbe og styre store samfundsunderstøttende IT-systemer på kommunernes vegne og har dermed ansvar for så forskellige systemer som Kommunernes Sygedagpenge system, Aula og det kommende valghandlingssystem. Formålet er klart: at skaffe bedre, billigere og mere sammenhængende digitalisering til gavn for alle danskere.

Som Data Protection Officer i KOMBIT får du ansvar for selvstændigt at føre tilsyn med KOMBITs compliance i forhold til GDPR, samarbejde med tilsynsmyndigheder og du bliver kontaktpunkt for kommunernes DPO’er. Du rapporterer direkte til KOMBITs direktion og bestyrelse om databeskyttelsesretlige forhold og bliver ansvarlig for rådgivning af KOMBITs ledelse i forhold til databeskyttelse og informationssikkerhed.

Udover DPO-rollen bliver du som jurist en del af KOMBITs informationssikkerhedsteam, der er et tværfagligt team med både juridiske og tekniske kompetencer. Dette team yder specialistrådgivning til de kollegaer i organisationen, der arbejder med informationssikkerhed og GDPR i IT-projekterne. Du vil her få ansvar for udvikling af metoder, retningslinjer m.v. for arbejdet med informationssikkerhed både internt i KOMBIT men særligt i forhold til KOMBITs IT-projekter.

Dine primære ansvarsområder omfatter:

 • Varetagelse af rollen som KOMBITs DPO – herunder at udforme og udføre tilsyn i forhold til KOMBITs IT-projekter.
 • At udforme og udføre tilsyn af KOMBIT som dataansvarlig.
 • Rådgivning af og rapportering til KOMBITs ledelse og medarbejdere i forhold til GDPR-compliance
 • Ekspertrådgivning af jurister i forhold til GDPR og informationssikkerhed
 • Udarbejdelse og implementering af metoder og standarder relateret til GDPR og informationssikkerhed på tværs af KOMBIT.
 • At proaktivt overvåge og følge ny lovgivning, nye vejledninger og ny praksis på databeskyttelses- og informationssikkerhedsområdet.
 • Dialog om GDPR og informationssikkerhed med eksterne interessenter, som fx KL og kommuner.
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af interne undervisningsforløb

Der er i dag etableret et godt udgangspunkt for både DPO-rollen og for det juridiske arbejde med informationssikkerhed. Dog er der fortsat potentiale for at videreudvikle processer, tilsyn og retningslinjer så du får også lejlighed til at sætte dit eget præg.

Stillingen giver en helt unik mulighed for at arbejde på tværs af fagligheder og spændende IT-projekter med stor samfundsmæssig bevågenhed og mange spændende databeskyttelsesmæssige udfordringer af faglig og teknisk karakter. Du bliver del af en virksomhed, som bidrager til en digitaliseringsagenda, der rører store dele af det danske samfund.

Din leder vil være Informationssikkerhedschefen.

Kandidatprofil

Den ideelle kandidat har en uddannelse som cand.jur. eller cand.merc.jur. og har nogle års erfaring med informationssikkerhed og GDPR. Muligvis har du siddet i rollen som DPO hos en offentlig myndighed eller i en privat virksomhed. Du kan også have arbejdet i projekter eller fungeret som ekstern rådgiver indenfor informationssikkerhed og databeskyttelse. Du har nok arbejdet en del med de databeskyttelsesrelaterede aspekter af komplekse IT-systemer og er interesseret i de faglige og praktiske dilemmaer, som dette afføder. Og endelig har du nu lyst til at sidde i en rolle som DPO for en kompleks portefølje af IT-systemer med betydelig offentlig interesse og bevågenhed.

Som person er du en udpræget brobygger, som kan manøvrere sikkert i organisationer med forskellige interesser og fagligheder. Du balancerer effektivt mellem de interne roller som ”tilsynsmyndighed” og ”rådgiver” og er i stand til at hjælpe forretningen til at forstå handlemuligheder uden at du går på kompromis med det databeskyttelsesmæssige lovgrundlag.

Desuden er du:

 • Selvstændigt i stand til at udforme og drive din rolle og dit område – og klar over hvornår du skal søge sparring indefra eller udefra.
 • I stand til at sætte dig ind i og formidle komplekse juridiske og tekniske problemstillinger klart og effektivt til både jurister og ikke-jurister.
 • Detaljeorienteret i et omfang, som er passende for en rolle som denne.
 • Ansvarsbevidst og struktureret men samtidig en udpræget samarbejdsorienteret person, der trives i en social og stærk virksomhedskultur.
 • Omgængelig og orienteret mod andre mennesker. Du er i stand til at levere budskaber, der til tider kan være lidt hårde, men gør det på en måde, som spiller andre god.
 • En tillidsvækkende person, som naturligt tager rollen som rådgiver både på direktionsniveau, overfor ledere og i forhold til både andre fagspecialister og medarbejdere.

Interesseret?

Husum Search bistår KOMBIT i forbindelse med denne search proces. Hvis du har interesse i stillingen eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kristian Husum på kristian@husumsearch.dk eller tlf. 29 89 41 09.

Om KOMBIT

I KOMBIT er der højt til loftet og rige muligheder for at sætte sit personlige præg på eget jobindhold. Og selv om ambitionerne er høje, har organisationen fokus på en fornuftig work-life-balance og giver mulighed for at tilrettelægge en fleksibel hverdag. KOMBIT sætter kvaliteten i arbejdet højt og tilbyder gode efteruddannelsesmuligheder, som er individuelt tilpasset karriere- og udviklingsplaner. KOMBIT er en virksomhed med en stærk og menneskelig virksomhedskultur og med et væld af sociale arrangementer for enhver smag. Du kan læse mere om KOMBIT som arbejdsplads på https://www.kombit.dk/karriere

Scroll to Top
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.