Chef for energiforretningen i Danmarks førende affaldsenergiselskab

Attraktiv mulighed for at blive en hovedaktør i den kommercielle transformation af den mest markante spiller på det danske waste-to-energy marked. Top- og bundlinjeansvar for teknisk og regulatorisk komplekst forretningsområde. Direktionsrolle med strategisk højde, et affaldsenergianlæg i verdensklasse og et stærkt organisatorisk fundament.

Stillingen

ARCs energiforretning står overfor gennemgribende forandringer. Der er fremlagt ny regulering, som vil markedsgøre og kommercialisere affaldsenergisektoren. Samtidig har staten fremlagt en ambitiøs plan for en væsentlig reduktion af den samlede danske affaldsenergikapacitet. ARCs affaldsenergianlæg er det nyeste anlæg i Danmark og har en forventet minimumslevetid frem til 2047. Det betyder, at anlægget har en meget høj miljøprofil og stor effektivitet – men også en stor gæld. Markedsgørelsen af affaldsenergisektoren præsenterer branchen for udfordringer, men rummer også fantastiske muligheder for ARC både på det danske og det udenlandske marked.

Som ARCs nye energichef bliver din hovedopgave at sikre en transformation af affaldsenergivirksomheden til de nye markedsvilkår, hvor en konkurrence om nationale og internationale affaldsmængder er omdrejningspunktet. Du skal sikre, at ARC bliver positioneret som den kommercielt og miljømæssigt mest attraktive spiller på affaldsenergimarkedet – et fyrtårn som samtidig er en sund forretning for ejerne.

Det er desuden ambitionen, at ARC inden for en overskuelig årrække skal reducere affaldsenergianlæggets CO2-udledning med ca. 90%. Et demonstrationsanlæg er allerede installeret med henblik på opskalering til et kommende CO2-fangstanlæg.

Som energichef bliver du medlem af ARCs direktion og refererer til direktøren. Energiorganisationen består aktuelt af 56 medarbejdere, som er organiseret under en teknisk chef, en markedschef samt en mindre stabsenhed. Som medlem af ARC-direktionen har du også et tværgående medansvar for videreudviklingen af ARCs mangeartede organisation, der er i stor udvikling.

Kandidatprofil

Den ideelle kandidat har en videregående kommerciel uddannelse men koblet med en stærk teknisk forståelse. Du har uden tvivl betydelig strategisk-kommerciel erfaring og har nok prøvet dig selv af i et kompliceret procesanlægsmiljø. Du har nok også erfaring med at operere i et reguleret domæne under transformation. Måske har du høstet dine erfaringer fra energibranchen, men andre asset-tunge selskaber med teknologisk og regulatorisk kompleksitet kan også have givet dig de rette forudsætninger for denne rolle.

Du har en veludviklet strategisk sans og formår i tæt dialog med dine erfarne ledere og specialister at sætte en retning der sikrer, at ARCs affaldsenergianlæg kan komme til at stå solidt og fremadlænet på det fremtidige kommercielle affaldsmarked i Danmark og Europa.  

Mere konkret er du nok kendetegnet ved:

  • Klar økonomisk forståelse med blik for optimering af processer og drift i storskala procesanlæg.
  • Betydelig erfaring med at lede forandringsprocesser – og meget gerne erfaring med at drive ”markedsgørelsen” / kommercialiseringen af en offentlig virksomhed eller en virksomhed, som har skullet gennemgå en tilsvarende slags forandring.
  • Et veludviklet eksekveringsgen med fokus på at levere til tiden og inden for budget.
  • Analytisk tæft – både i forhold til den tekniske organisation men også i forhold til at bruge data og digitalisering af processer til at sikre kontinuerlig udvikling og optimering.
  • Gode forhandlingsevner hvor formålet er at skabe længerevarende kommercielle relationer.
  • Stærk formidler, der kommunikerer klart og effektivt på alle niveauer i organisationen og er i stand til at sætte en tydelig retning, som folk forstår.
  • Social intelligens og robusthed, som gør dig i stand til at sige både til og fra på en måde, som får folk med dig.

Interesseret?

Husum Search bistår med denne rekruttering. Hvis du har interesse i stillingen eller har spørgsmål, er du velkommen til i fortrolighed at kontakte Kristian Husum på kristian@husumsearch.dk / 29 89 41 09. Du søger stillingen ved at sende motiveret ansøgning og CV (Link til annoncen) Ansøgningsfristen er den 7. august 2023.

Hos ARC tager vi os af alt med affald. 

Vi henter og tager os af alt det affald, du ikke længere kan bruge. De gode materialer sender vi til genbrug eller genanvendelse, og vi skaber el og varme af restaffaldet. 

Vi arbejder professionelt og systematisk med miljø og klima for at skabe et bæredygtigt samfund. 

Vi skaber i fællesskab viden og erfaring om affald og deler vores indsigter med vores ejere, det nære miljø samt nationale og internationale aktører. 

Vores mål er, at ARCs arbejde med affaldet bliver klimaneutralt. Derfor tænker vi nyt for at få den bedste håndtering af ressourcerne i affaldet.

ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør læs mere her

Scroll to Top
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.