Informationssikkerhedschef

Sæt retningen for informationssikkerhed i store fælleskommunale og samfundskritiske it-systemer. Med eksponering til bl.a. direktionen skal du gentænke informationssikkerhedsområdet og sørge for sammenhæng og praktisk relevans af initiativerne på tværs af KOMBITs it-projekter. Stillingen er en fremragende mulighed for dig at bringe dine erfaringer i spil til at forme et væsentligt fagområde i et dygtigt it-hus med stærk kultur, spændende udviklingsmuligheder og gode rammer og vilkår.

Stillingen

KOMBIT har ansvaret for at indkøbe og styre store samfundskritiske IT-systemer på kommunernes vegne og har dermed ansvar for så forskellige systemer som Kommunernes Sygedagpenge system, Aula og det kommende valghandlingssystem. Formålet er klart: at skaffe bedre, billigere og mere sammenhængende digitalisering til gavn for alle danskere.

Som Informationssikkerhedschef i KOMBIT får du det overordnede strategiske og praktiske ansvar for udvikling og implementering af metoder og retningslinjer for arbejdet med informationssikkerhed og GDPR i it-projekterne. Samtidig skal du stå for forankring af informationssikkerheds- og GDPR-compliancearbejdet på tværs af hele organisationen, og bidrage til at højne awareness og viden. Du får det faglige og ledelsesmæssige ansvar for et lille tværfagligt team med både juridiske og tekniske kompetencer.

Dine primære ansvarsområder omfatter:

 • Videreudvikle platformen for Informationssikkerhed i KOMBIT, herunder at etablere strategi og handlingsplan for området.
 • Sætte den faglige standard for informationssikkerhed, herunder f.eks. risikovurderinger og konsekvensanalyser, sikre sammenhængen mellem informationssikkerhed og GDPR-compliance i it-projekterne samt sikre ensartethed og kvalitet overfor kommuner og i forhold til krav til leverandører.
 • Yde specialistrådgivning til de kollegaer i organisationen, der arbejder med informationssikkerhed og GDPR i it-projekterne.
 • Ledelse af informationssikkerhedsteamet, herunder også faglig sparring med KOMBITs DPO, der har tilsynsansvar i forhold til GDPR .
 • Fortsætte arbejdet med implementering af ISO-principperne i KOMBIT; sørge for at implementeringen finder det rette, værdiskabende niveau.
 • Formidle og præsentere arbejdet med informationssikkerhed og GDPR i relevante ledelsesfora.
 • Varetage dialog om informationssikkerhed og GDPR med eksterne interessenter, som fx KL, kommuner, myndigheder og branchefora.
 • Tilrettelægge og gennemføre interne undervisningsforløb og drive forandringsledelse om informationssikkerhed internt i KOMBIT.

Der er i dag etableret et fundament for det tværgående arbejde med informationssikkerhed og der foreligger en række skabeloner og metoder. Dog er der også et betydeligt potentiale for at videreudvikle og gentænke området, herunder især at samtænke de forskellige dele bedre.

Stillingen giver en helt unik mulighed for at arbejde på tværs af fagligheder og spændende it-projekter med stor samfundsmæssig bevågenhed og mange spændende informationssikkerhedsmæssige udfordringer af faglig og teknisk karakter. Du bliver del af en virksomhed, som bidrager til en digitaliseringsagenda, der rører store dele af det danske samfund.

Din leder vil være Vicedirektøren for Jura, kontraktstyring og informationssikkerhed.

Kandidatprofil

Den ideelle kandidat har en uddannelse som cand.jur. eller cand.merc.jur. eller en anden relevant uddannelsesmæssig baggrund og har desuden mindst 5 års erfaring fra arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse. Muligvis har du arbejdet i en større virksomhed, styrelse eller myndighed med komplekse it-systemer og store krav til databeskyttelse og informationssikkerhed. Du kan også have fungeret som ekstern rådgiver indenfor informationssikkerhed og databeskyttelse f.eks. hos en systemleverandør, i et it-konsulentfirma eller i advokat-, revisions- eller konsulentbranchen. Du har en stor interesse for informationssikkerhed på strategisk såvel som praktisk niveau.

Som person er du en udpræget brobygger, som kan manøvrere sikkert i organisationer med forskellige interesser og fagligheder. Du er i stand til at forme dit område i tæt dialog med de relevante interessenter men alligevel med autoritet, selvstændighed og en sikker hånd.

Desuden er du:

 • I stand til at sætte dig ind i og formidle komplekse tekniske såvel som juridiske problemstillinger klart og effektivt til både specialister og ikke-specialister.
 • Mere pragmatisk og praktisk orienteret end ”højtsvævende” – men dog uden at du mister det strategiske fokus og evnen til at sammentænke et komplekst og dilemmafyldt fagområde.
 • Struktureret og handlekraftig men på en måde, som skaber engagement og følgerskab i teamet og blandt dine øvrige stakeholders.
 • I stand til at igangsætte, sætte retning og prioritere indsatsen – og samtidig få boldene træfsikkert i mål.
 • En samarbejdsorienteret person, der trives i en social og stærk virksomhedskultur.
 • Omgængelig og orienteret mod andre mennesker. Du er i stand til at levere budskaber, der til tider kan være lidt hårde, men gør det på en måde, som spiller andre god.
 • En tillidsvækkende person, som naturligt tager rollen som rådgiver både på direktionsniveau, overfor ledere og i forhold til andre fagspecialister.

Interesseret?

Husum Search bistår KOMBIT i forbindelse med denne search proces. Hvis du har interesse i stillingen eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kristian Husum på kristian@husumsearch.dk eller tlf. 29 89 41 09.

Scroll to Top
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.