Sektionsleder til Dansk Natur i WWF Verdensnaturfonden

WWF er verdens største uafhængige naturorganisation og en af de absolut mest indflydelsesrige både i Danmark og internationalt. Her får du muligheden for at sætte retning for et prioriteret og højprofileret indsatsområde gennem ledelse af et dygtigt og engageret team og i samspil med de vigtigste aktører på tværs af sektorer indenfor naturbeskyttelse og biodiversitetsområdet i Danmark.

WWF Verdensnaturfonden er i gang med at styrke sit engagementet indenfor beskyttelsen af dansk natur. I tilknytning til vores stærke engagement indenfor policy-udvikling og kommunikation, satser vi nu også betydeligt på udvikling af konkrete programmer i partnerskab med virksomheder, organisationer og myndigheder. Vi er allerede godt i gang på havområdet og vil i den kommende tid også skrue op for fokus på programmer på land. 

Som sektionsleder for Dansk Natur får du ansvaret for at udvikle og levere programmer, der beskytter biodiversitet og tænker naturbeskyttelse og bæredygtige, mangfoldige økosystemer i Danmark ud fra en tværfaglig og sammenhængende landskabstilgang. Dette gør du på tværs af sektorer, fagligheder, partnere og finansieringskilder.

Du skal sammen med et team af 5 dygtige specialister og programmedarbejdere sætte retningen, udvikle nye programmer og sikre implementering af projekter i hele landet. Du får det ledelsesmæssige ansvar for en gruppe dygtige medarbejdere, som i dag arbejder med indsatser indenfor bl.a. biodiversitet, naturbeskyttelse, havmiljø og skovforvaltning. Disse indsatser skal udbygges og fremover samtænkes i endnu højere grad end tidligere.

Du bliver en del af WWF Verdensnaturfondens udvidede ledergruppe og vil referere ind til afdelingsleder for Miljøfaglig afdeling, Jacob Fjalland. Miljøfaglig afdeling består af fire sektioner som udover Dansk Natur er Fodaftryk, Grønland og Internationale Programmer.

Vi tilbyder

 • Et både udfordrende og afvekslende job i en dynamisk international organisation med stor handlekraft og en høj grad af medbestemmelse.
 • Mulighed for i væsentligt omfang til at tegne og drive WWFs strategi inden for dansk natur, og du får en enestående mulighed for at videreudvikle WWF engagement på området.
 • En stilling, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med både myndigheder, organisationer, faglige miljøer, erhvervslivet og interne interessenter omkring formulering og implementering af programindsatser.
 • En tværfaglig og international orienteret arbejdsplads med dygtige kolleger og god stemning.

Dine vigtigste opgaver

 • Udvikling og implementering af programmer og projekter indenfor dansk natur i samspil med virksomheder, myndigheder, organisationer og civilsamfund.Ledelse af medarbejderne i teamet – både et vist niveau af faglig / programmæssig sparring samt alle aspekter af personaleledelse.
 • Interessentstyring og udvikling af relationer indenfor miljøbeskyttelsesområdet i Danmark og internationalt.
 • Strategisk videreudvikling af WWF Verdensnaturfondens profil indenfor Dansk Natur i tæt samspil med resten af ledelsen og specialister i huset.
 • Bidrage til udvikling og udbygning af partnerskaber i samspil med partnerskabsteamet omkring de strategiske programindsatser for Dansk Natur.
 • Program- og projektledelse, inkl. opfølgning med projektledere og styring af den overordnede programportefølje. 

Vi søger

Der kan være flere mulige indgangsvinkler til stillingen. Måske sidder du i dag i en privat virksomhed og har nu lyst til at blive del af en dagsordenssættende og slagkraftig organisation med tydelige ambitioner. Måske har du tung programledelseserfaring fra en konsulent/rådgivningsvirksomhed hvor du har arbejdet med større komplicerede natur- miljø eller anlægsprojekter og hvor du har fået erfaring med det dybe samspil mellem myndigheder, erhvervsliv og civilsamfund ved sådanne projekter.

Den ideelle kandidat har en videregående uddannelse – men om denne er af naturvidenskabelig, økonomisk eller samfundsvidenskabelig karakter er mindre vigtigt. Du har sandsynligvis nogle års erfaring som leder – alternativt som tung projekt- eller programleder indenfor dansk natur eller miljøområdet koblet med en klar vilje og evne til at lede fagligt dygtige og -engagerede mennesker. Det er en stor fordel hvis du har hands-on erfaring med udvikling og styring af programmer af miljø-faglig karakter. 

Herudover er du kendetegnet ved:

 • En engagerende lederstil hvor du både forstår at empower og udvikle folk men samtidig sætter en tydelig retning og evner at gå ind i programmer og sparre meningsfuldt på andres faglighed.
 • Stakeholder- og samarbejdsorientering – da du skal stå i spidsen udvikle programmer og bidrage til at videreudvikle partnerskaber og strategiske relationer til organisationer og virksomheder indenfor Dansk Natur.
 • Evnen til at tænke tværfagligt – både på tværs af programmer og fagligheder i WWF men også på tværs af myndigheder og samarbejdspartnere.
 • Sans for de praktiske og administrative opgaver, der knytter sig til personaleledelse, projektledelse og styring af en portefølje af programmer.
 • Som person er du ansvarsfuld og resultatorienteret samtidig med, at du evner at have overblik over mange sager på én gang. Du er initiativrig og arbejder selvstændigt

Du skal beherske både dansk og engelsk i tale og skrift da arbejdssproget i WWF Verdensnaturfonden er dansk og da mange af dine samarbejdsrelationer også vil foregå på dansk – mens man samtidig er en del af det internationale WWF-netværk.

Interesseret?

Husum Search bistår med denne rekruttering. Hvis du har interesse i stillingen eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kristian Husum på kristian@husumsearch.dk eller tlf. 29 89 41 09 hurtigst muligt og senest den 20. juni. Vi inviterer løbende til samtaler og ønsker stillingen besat snarest.

Scroll to Top
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.